Název Vyvěšeno Typ dokumentu
Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2023 Úřední deska
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2023 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 5/2023 Rozpočet
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice 2023-2027 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 4/2023 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 3/2023 Rozpočet
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
Schválený Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Rozpočet
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2023 Úřední deska
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice 2023 Rozpočet
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice 2024-2026 Rozpočet
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Schválený rozpočet obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet
VV-Opatření obecné povahy-lesy Úřední deska
Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2022 - 2026 Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2022-2024 Rozpočet