Harmonogram svozu komunálního odpadu 2024 (nově bude svozovým dnem PÁTEK):

 

červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024
19.7. 16.8. 13.9. 11.10. 1.11. a 22.11. 13.12.

 

leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024
5.a 26.1. 16.2. 08. a 29.3. 26.4. 24.5. 21.6.

 

Datum svozu nebezpečného odpadu

 

 

Nebezpečný odpad Datum svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je stanoveno na sobotu 04.05.2024 a 28.09.2024 vždy od 07:00 do 09:00 hod.

 

Sběrné hnízdo Partutovice

Vážení spoluobčané,

od 2.7.2022 obec Partutovice otevírá nové Sběrné hnízdo, které má sloužit jako centrální a univerzální místo k uložení veškerých odpadů v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou obce Partutovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Umístění Sběrného hnízda je u západní brány ZD Partutovice na konci obecní cesty vedle hnojiště. Rozhodnutím o vytvoření centrálního hnízda reaguje zastupitelstvo obce na stávající legislativu odpadového hospodářství v ČR, potažmo i EU a dále jej k tomu vedlo dlouhodobě hned několik aspektů a poznatků z praxe:

 • Snaha o optimalizaci odpadového systému
 • Zvýšení efektivity jak pro původce odpadu, tak i pro svozovou firmu
 • Snížení časové náročnosti pro svozovou firmu-snížení nákladů pro obec
 • Zamezení ukládání odpadů cizími obyvateli
 • Zvýšení čistoty a příznivější vzhled obce
 • Odstranění nesprávného ukládání tříděného odpadu spojené s rostoucími náklady pro obec
 • Zvýšení třídění vratných a energeticky využitelných komodit
 • Zabránění zneužívání ukládání nepovoleného množství suti
 • Zabránění zneužívání ukládání odpadů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám bez řádné smlouvy

 

Provoz Sběrného hnízda bude časově omezen

Denně bude od 6:30 do 19:00 (v závislosti na ročním období se doba bude měnit) otevřena malá vstupní branka, umožňující projití a uložení drobného odpadu, který „unesete v ruce“.

V níže uvedené dny bude otevřena velká brána a pod dozorem bude možno ukládat větší množství odpadu, které „dovezete na vozíku“. 

Středa od 16 do 20 hod (v závislosti na ročním období se doba bude měnit)

Sobota od 8 do 12 hod

Ve státní svátky bude velká brána uzavřena.

 

Druhy odpadů, jež mohou být přijímány

V rámci provozu sběrného hnízda je možno ukládat všechny odpady uvedené v aktuálně platné obecně závazné vyhlášce obce Partutovice:

 1. Biologické odpady - denně
 2. Papír- denně
 3. Plasty včetně PET lahví - denně
 4. Sklo - denně
 5. Kovy - denně
 6. Nebezpečné odpady – ve stanoveném termínu
 7. Objemný odpad – ve stanoveném termínu
 8. Jedlé oleje a tuky – ve stanoveném termínu

 

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po výše uvedeném stanoveném vytřídění a není předmětem ukládání na tomto sběrném hnízdě.

 

V souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Partutovice č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství upozorňujeme původce stavební suti

 

Fyzické osoby (v tomto případě myšleno majitel nemovitosti, z které suť pochází) mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 500 kg. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 1 000 kg/osobu/rok.

Uložený stavební a demoliční odpad nad stanovené množství bude ze strany obce zpoplatněn a po původci požadován k zaplacení dle aktuálního ceníku svozové firmy.

 

Upozornění a informace

V rámci zřízení centrálního Sběrného hnízda bude v naší obci zrušeno všech pět stávajících sběrných hnízd, a to k datu 2.7.2022, kdy budou sběrné nádoby převezeny.


Upozorňujeme původce odpadů, že v rámci zkvalitňování služeb a efektivnosti třídění bude Sběrné hnízdo neustále pod kamerovým dohledem.

Dále důrazně upozorňujeme právnické a podnikající fyzické osoby na skutečnost, že pokud chtějí využívat Sběrné hnízdo v rámci své podnikatelské činnosti a v souladu se stanoveným obecním systémem odpadového hospodářství, musí mít podepsanou a řádně uhrazenou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s odpadem podobného charakteru - komunálního odpadu“. V opačném případě jim bude uložení odpadu odepřeno. 

Sběrné hnízdo 2022

 

Nabídka prodeje a výroby lesní štěpky v rašlových pytlích

 

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k prodeji hrubou lesní štěpku skladovanou v rašlových pytlích. Hmotnost pytle od 12–18 kg v zavislosti na poštěpkovaném materiálu. Minimální odběr je 1 prm (12 pytlů) za cenu 360–480 Kč s DPH/1 prm. Nabízíme nezávaznou a bezplatnou možnost 1 pytle k vyzkoušení. Dovoz štěpky až do domu v rámci obce Partutovice je zahrnut již v ceně. Možnost zapůjčení štěpkovače s obsluhou k poštěpkováníí vlastního materiálu-cena této služby je řešena individuelně po vzájemné dohodě obou stran a závisí na pojezdové vzdálenosti, štěpkovaném materiálu a skladování. Objednání možno v pracovní době na OÚ nebo na tel. 602 514 400.

 

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

 

 

Nabídka prací a služeb pomocí malotraktoru BELARUS s příslušenstvím

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k pronajmutí malotraktor BELARUS 320.4 s příslušenstvím (návěs, sněhová radlice, čelní nakladač, nebo mulčovač) za hodinovou sazbu 500 Kč/hod. bez DPH. Pronajmutí je možné pouze s řidičem. Objednání možno v pracovní době na OÚ.

 

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

 

 

 

 

Poplatky

 

Poplatek za 1 psa 150 Kč / rok splatnost únor běžného roku
Poplatek za druhého psa 200 Kč / rok splatnost únor běžného roku

Poplatek za odpad

 

Poplatek za odpad pro právnické a podnikající fyzické osoby

650 Kč / rok

 

6 500 Kč / rok

 

splatnost

 

splatnost

 

červen běžného roku

 

březen běžného roku

 

Pronájem hrobového místa (15 let) 4 725 Kč/15 let-dvojhrob    
  2 370 Kč/15 let-jednohrob    
  675 Kč/15 let-urnový háj    
Ověření listiny/podpisu 30 Kč stránka/50 Kč    
Výpis z KN 100 Kč/stránka    
Výpis z bodového systému 100 Kč/stránka    
Výpis z OR 100 Kč/stránka    
Změna trvalého pobytu 50 Kč