Název Vyvěšeno Typ dokumentu
Usnesení ze 4. zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
Schválený Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
VV-vyrozumění "Kyžlířov - páteřní komunikace dle komplexní pozemkové úpravy" Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Rozpočet
Grantový program regionu Hranicko v roce 2023 Úřední deska
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2023 Úřední deska
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice 2023 Rozpočet
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice 2024-2026 Rozpočet
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Schválený rozpočet obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet
VV-Opatření obecné povahy-lesy Úřední deska
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2021 Úřední deska
Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2021 - schválený Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2022 - 2026 Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2022-2024 Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023 Rozpočet
Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023 Úřední deska