Harmonogram svozu komunálního odpadu 2023 (nově bude svozovým dnem PÁTEK):

 

červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
21.7. 18.8. 15.9. 13.10. 10.11. 8.12.

 

leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023
6.a27.1. 17.2. 10.a31. 3. 28.4. 26.5. 23.6.

 

Datum svozu nebezpečného odpadu

 

 

Nebezpečný odpad Datum svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je stanoveno na sobotu 30.09.2023 vždy od 07:00 do 09:00 hod.

 

Sběrné hnízdo Partutovice

Vážení spoluobčané,

od 2.7.2022 obec Partutovice otevírá nové Sběrné hnízdo, které má sloužit jako centrální a univerzální místo k uložení veškerých odpadů v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou obce Partutovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Umístění Sběrného hnízda je u západní brány ZD Partutovice na konci obecní cesty vedle hnojiště. Rozhodnutím o vytvoření centrálního hnízda reaguje zastupitelstvo obce na stávající legislativu odpadového hospodářství v ČR, potažmo i EU a dále jej k tomu vedlo dlouhodobě hned několik aspektů a poznatků z praxe:

 • Snaha o optimalizaci odpadového systému
 • Zvýšení efektivity jak pro původce odpadu, tak i pro svozovou firmu
 • Snížení časové náročnosti pro svozovou firmu-snížení nákladů pro obec
 • Zamezení ukládání odpadů cizími obyvateli
 • Zvýšení čistoty a příznivější vzhled obce
 • Odstranění nesprávného ukládání tříděného odpadu spojené s rostoucími náklady pro obec
 • Zvýšení třídění vratných a energeticky využitelných komodit
 • Zabránění zneužívání ukládání nepovoleného množství suti
 • Zabránění zneužívání ukládání odpadů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám bez řádné smlouvy

 

Provoz Sběrného hnízda bude časově omezen

Denně bude od 6:30 do 19:00 (v závislosti na ročním období se doba bude měnit) otevřena malá vstupní branka, umožňující projití a uložení drobného odpadu, který „unesete v ruce“.

V níže uvedené dny bude otevřena velká brána a pod dozorem bude možno ukládat větší množství odpadu, které „dovezete na vozíku“. 

Středa od 16 do 20 hod (v závislosti na ročním období se doba bude měnit)

Sobota od 8 do 12 hod

Ve státní svátky bude velká brána uzavřena.

 

Druhy odpadů, jež mohou být přijímány

V rámci provozu sběrného hnízda je možno ukládat všechny odpady uvedené v aktuálně platné obecně závazné vyhlášce obce Partutovice:

 1. Biologické odpady - denně
 2. Papír- denně
 3. Plasty včetně PET lahví - denně
 4. Sklo - denně
 5. Kovy - denně
 6. Nebezpečné odpady – ve stanoveném termínu
 7. Objemný odpad – ve stanoveném termínu
 8. Jedlé oleje a tuky – ve stanoveném termínu

 

Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po výše uvedeném stanoveném vytřídění a není předmětem ukládání na tomto sběrném hnízdě.

 

V souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou obce Partutovice č. 1/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství upozorňujeme původce stavební suti

 

Fyzické osoby (v tomto případě myšleno majitel nemovitosti, z které suť pochází) mohou předávat stavební a demoliční odpad na určeném místě při jednotlivých předáních o maximální hmotnosti 500 kg. Celková maximální hmotnost obcí přebíraného stavebního a demoličního odpadu činí od jednotlivých fyzických osob 1 000 kg/osobu/rok.

Uložený stavební a demoliční odpad nad stanovené množství bude ze strany obce zpoplatněn a po původci požadován k zaplacení dle aktuálního ceníku svozové firmy.

 

Upozornění a informace

V rámci zřízení centrálního Sběrného hnízda bude v naší obci zrušeno všech pět stávajících sběrných hnízd, a to k datu 2.7.2022, kdy budou sběrné nádoby převezeny.


Upozorňujeme původce odpadů, že v rámci zkvalitňování služeb a efektivnosti třídění bude Sběrné hnízdo neustále pod kamerovým dohledem.

Dále důrazně upozorňujeme právnické a podnikající fyzické osoby na skutečnost, že pokud chtějí využívat Sběrné hnízdo v rámci své podnikatelské činnosti a v souladu se stanoveným obecním systémem odpadového hospodářství, musí mít podepsanou a řádně uhrazenou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s odpadem podobného charakteru - komunálního odpadu“. V opačném případě jim bude uložení odpadu odepřeno. 

Sběrné hnízdo 2022

 

Nabídka prodeje a výroby lesní štěpky v rašlových pytlích

 

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k prodeji hrubou lesní štěpku skladovanou v rašlových pytlích. Hmotnost pytle od 12–18 kg v zavislosti na poštěpkovaném materiálu. Minimální odběr je 1 prm (12 pytlů) za cenu 360–480 Kč s DPH/1 prm. Nabízíme nezávaznou a bezplatnou možnost 1 pytle k vyzkoušení. Dovoz štěpky až do domu v rámci obce Partutovice je zahrnut již v ceně. Možnost zapůjčení štěpkovače s obsluhou k poštěpkováníí vlastního materiálu-cena této služby je řešena individuelně po vzájemné dohodě obou stran a závisí na pojezdové vzdálenosti, štěpkovaném materiálu a skladování. Objednání možno v pracovní době na OÚ nebo na tel. 602 514 400.

 

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

 

 

Nabídka prací a služeb pomocí malotraktoru BELARUS s příslušenstvím

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k pronajmutí malotraktor BELARUS 320.4 s příslušenstvím (návěs, sněhová radlice, čelní nakladač, nebo mulčovač) za hodinovou sazbu 500 Kč/hod. bez DPH. Pronajmutí je možné pouze s řidičem. Objednání možno v pracovní době na OÚ.

 

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

 

 

 

 

Poplatky

 

Poplatek za 1 psa 60 Kč / rok splatnost únor běžného roku
Poplatek za druhého psa 90 Kč / rok splatnost únor běžného roku

Poplatek za odpad

 

Poplatek za odpad pro právnické a podnikající fyzické osoby

550 Kč / rok

 

5 500 Kč / rok

 

splatnost

 

splatnost

 

červen běžného roku

 

březen běžného roku

 

Pronájem hrobového místa (15 let) 4 725 Kč/15 let-dvojhrob    
  2 370 Kč/15 let-jednohrob    
  675 Kč/15 let-urnový háj    
Ověření listiny/podpisu 30 Kč/stránka    
Výpis z KN 100 Kč/stránka    
Výpis z bodového systému 100 Kč/stránka    
Výpis z OR 100 Kč/stránka    
Změna trvalého pobytu 50 Kč