V současné době nemá obec Partutovice zveřejněny žádné aktuální výzvy k podání nabídek na realizaci projektů.

Již realizované projekty:

2014 - Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice

2014 - Energetické úspory budovy ZŠ v partutovicích č.p. 96

2014 - Energetické úspory budovy MŠ v partutovicích č.p. 97

2014 - Energetické úspory budovy bývalé MŠ v partutovicích č.p. 118

2013 - Obecní úřad Partutovice

2012 - Budeme si hrát, budeme sportovat

2011 - Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice

2011 - Veřejné prostranství u hřbitova