Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Usnesení z 9. zasedání ZO dne 30.5.2024 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 30. 5. 2024 Úřední deska
Rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav Jindřichov Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - BOBR EVROPSKÝ - prodloužení Úřední deska
Záměr poskytnutí úplatného užívání pozemků v k. ú. Partutovice Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2023 Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vlk obecný Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2023 Úřední deska
FÚ - Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2024 Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2023 Rozpočet
KoPÚ Jindřichov u Hranic – zápis ze závěrečného jednání ze dne 5. 2. 2024 Úřední deska
Oznámení k volbám do Evropského Parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 Úřední deska
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 Úřední deska
Pozvánka na členskou schůzi ZD Partutovice Úřední deska
Usnesení z 8. zasedání ZO dne 7. 3. 2024 Úřední deska
VV-Rozhodnutí-změna nedokončené stavby "Kyžlířov-páteřní komunikace dle komplexní pozemkové úpravy" Úřední deska
Pozvánka na zasedání ZO dne 7.3.2024 Úřední deska
Grantový program regionu Hranicko v roce 2024 Úřední deska
Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2023 (na rok 2024) Úřední deska
Veřejná vyhláška - rozhodnutí dodatečné povolení stavby Úřední deska
Výlukový jízdní řád železniční dopravy trasa Lipník nad Bečvou - Drahotuše Úřední deska
MAS Hranicko-nabídka pracovní pozice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 11/2023 Rozpočet
Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2023 Rozpočet
Veřejná vyhláška -OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Úřední deska
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 7/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Úřední deska
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 6/2023, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Úřední deska
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 5/2023, o místním poplatku ze psů Úřední deska
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 4/2023, kterou se vydává požární řád obce Úřední deska
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 3/2023, kterou se zrušují některé OZV Úřední deska
Usnesení z 7. zasedání ZO dne 12. 12. 2023 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 12. 12. 2023 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 9/2023 Rozpočet
Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2024 Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na roky 2026-2028 Rozpočet
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2024 Rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2024 Rozpočet
Stavba Blending Call Lipník nad Bečvou – Drahotuše a související výluky vlaků Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2024 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 8/2023 Rozpočet
Veřejná vyhláška -oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ÚP Partutovice ve znění změny č. 1 za období 11/2019-07/2023 Úřední deska
Usnesení z 6. zasedání ZO dne 12. 10. 2023 Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2023 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 12. 10. 2023 Úřední deska
VV- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (Úplná uzavírka sil. III/44014 v obci) Úřední deska
Výlukový jízdní řád autobusů od 9. do 30. 10. 2023 Úřední deska
Záměr nájmu části obecního pozemku Úřední deska
Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2023 Úřední deska