Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2023 Partutovice Po, 06/03/2024 - 10:04
Informace o konání zasedání ZO dne 30. 5. 2024 Partutovice Pá, 05/24/2024 - 15:13
Rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav Jindřichov Partutovice Pá, 05/24/2024 - 07:54
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - BOBR EVROPSKÝ - prodloužení Partutovice Pá, 05/17/2024 - 13:11