Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Velká Partutovice Čt, 11/10/2022 - 08:33
Hasiči radí listopad Partutovice St, 11/09/2022 - 10:17
VV-Opatření obecné povahy-lesy Partutovice Čt, 11/03/2022 - 13:33
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 18.10.2022 Partutovice Čt, 10/20/2022 - 07:54
ČEZ-upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Partutovice Čt, 10/13/2022 - 09:56
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 Partutovice St, 10/12/2022 - 10:22

Obec Partutovice získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“. Dotace byla použita na pořízení 5 ks zásahových obleků třívrstvých komplet.

 

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 18.10.2022 Partutovice St, 10/12/2022 - 07:38
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ol. kraje Partutovice Pá, 10/07/2022 - 10:06