Předběžný harmonogram společenských, kulturních, sportovních a obecních akcí v obci Partutovice na rok 2021-2022

Datum konání

Místo konání

Čas zahájení

Pořadatel

Název akce

01.03.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

22.03.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

09.04.2021

ZŠ Partutovice

 

ZŠ Partutovice

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

12.04.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

16.04.2021 Partutovice   SDH Partutovice Sběr železo + elektroodpad
01.05.2021 Partutovice 9:00 Obec, ZŠ Partutovice Ukliďme Partutovice

02.05.2021

Partutovice

 

SDH Partutovice

Oslavy Sv. Floriána

10.05.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

01.-14.05.2021

ZŠ Partutovice

 

ZŠ Partutovice

Zápis dětí do MŠ

22.05.2021

U pálenice

8:00 – 9:30

Obec

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

01.06.-21.08.2021

Hřiště u školy

 

TJ Partutovice

Letní tenisový turnaj

03.06.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

04.06.2021

Sál OU

14:00

Obec Partutovice a ZD Partutovice

Jubilanti 2021

07.06.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

19.06.2021

Hřiště Hliníky

13:00

TJ Partutovice

Fotbalové utkání, Triatlon

26.06.2021

Hřiště Hliníky

14:00

MS Partutovice

Sousedské posezení

05.07.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

09.07.2021

Hřiště Hliníky

17:00

SDH Partutovice

Netradiční soutěž Partutovické „Z“ o putovní pohár Jana Klezly

17.07.2021

Hřiště Hliníky

21:00

DS Partutovice

Letní kino pro děti

02.08.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

07.08.2021

Hřiště Hliníky

21:00

DS Partutovice

Letní kino pro děti

14.08.2021

Hřiště Hliníky

9:00

Pavelka Jiří

Westernový den

21.08.2021

Hřiště u školy

08:00

TJ Partutovice

Letní tenisový turnaj-finále

29.08.2021

Hřiště Hliníky

10:00

SDH Partutovice

Soutěž mladých hasičů

30.08.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

01.09.2021

8:00

ZŠ Partutovice

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

02.09.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

04.09.2021

VN Partutovice

6.00

Obec-rybáři

Rybářské závody

18.09.2021

Hřiště Hliníky

 

DS Partutovice

Akce pro děti

27.09.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

02.10.2021

U pálenice

8:00 – 9:30

Obec

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

18.10.2021 Partutovice   Obec Svoz PDO

04.11.2021

Sál OU

17:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

26.11.2021

Jídelna ZD Partutovice

14:00

Obec

Posezení s důchodci

04.12.2021

Sál OÚ

07:00

MS Partutovice

Společný lov

05.12.2021

Sál OÚ

16:00

Obec

Rozsvícení vánočního stromu, (divadelní představení)

09.12.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

20.-31.12.2021

Kostel sv. Mikuláše

 

Obec

Vánoční koncert

07.01.2022

Sál OÚ

19:00

SDH Partutovice

Výroční schůze

22.01.2022

Sál OÚ

08:00

TJ Partutovice

Mariášový turnaj

28.01.2022

Jídelna ZD

17:30

HS Partutovice

Valná hromada HS Partutovice

29.01.2022

Sál Na Fojtství

20:00

SDH Partutovice

Hasičský ples

dle sněh. podmínek

Hřiště Hliníky

13:00

TJ Partutovice

Partutovický biatlon

05.02.2022

Sál OÚ

17:00

MS Partutovice

Výroční schůze

26.02.2022

Sál OÚ

8:00

SDH Partutovice

Vodění medvěda

03.03.2022

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

05.03.2022

Sál OÚ

08:00

TJ Partutovice

Turnaj ve stolním tenise, VS

. Uvedený výčet akcí včetně času zahájení nemusí být úplný, je pouze orientační a je sestaven na základě podaných informací od pořadatelů, kteří mají vyhrazeno právo změny.