Hlášení rozhlasu (32. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 15. srpna 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že ukončujeme výběr poplatků za vodné za období 1. pololetí roku 2022. Poslední termín úhrady je stanoven na 31. srpna 2022. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo na účet obce 5129831/0100.

 

Zemědělské družstvo Partutovice oznamuje, že v pátek 12. srpna 2022 od 15:00 do 19:00 hod. bude v areálu zemědělského družstva prodávat krmný ječmen, cena 600 Kč/q, pro zaměstnance a členy je 500 Kč/q. U členů je nutný osobní odběr. Pytle je možno zakoupit na místě za 20,- Kč / ks.

 

V sobotu 13. srpna 2022 od 11:00 hodin bude na hřišti v Hliníkách Westernový den. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 11. srpna 2022 v 15:15 hod na obvyklé místo "Partutovice drahy" a v 15:30 hod "Partutovice zastávka". Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 12. srpna v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah krmiva s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 300 Kč. Dále vykupuje králičí kůže 20 Kč za kus.    

                                                                                  

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce