Hlášení rozhlasu (29. týden roku 2023)

 

Upozorňujeme občany, že v pátek 21. července 2023 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Obecní úřad informuje občany, že od 17. července po dobu 14ti dnů v pracovní době, tj. od 7:00 do 15:30 hod. je cesta od Šustkového k Foltasovému neprůjezdná a uzavřená z důvodu stavby kanalizace. V tuto dobu bude přístupná pouze pro složky Integrovaného záchranného systému. Děkujeme za pochopení.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za 1. pololetí roku 2023. Tímto Vás vyzýváme k jeho uhrazení. Poplatek je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 20. července 2023 v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

MUDr. Hladíková oznamuje, že v pátek 21. července 2023 neordinuje.

 

Dámský spolek Partutovice pořádá v sobotu 22. července 2023 od 20:00 hod. na hřišti v Hliníkách letní kino „Zlouni“. Po promítání připravena pro děti stezka odvahy. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.