Obecní úřad Partutovice informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice, které se bude konat v úterý 12. prosince v 17:00 hod. v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

 

Dámský spolek Partutovice připravil pro děti "Mikulášskou stezku". Na tuto stezku se děti mohou vypravit sami nebo v doprovodu rodičů kdykoli od soboty 9. prosince do pátku 15. prosince. Start stezky bude u obecního vánočního stromu, kde děti najdou složku s kartičkou, na které budou pokyny k plnění úkolů.  S sebou jen tužku.  Každá správně vyplněná soutěžní karta bude odměněna na Štědrý den u vánočního stromu při tradičním otevírání Betléma.

 

 

 

                                       Petra Azabache

                                     místostarostka obce