Hlášení rozhlasu (4. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 31. ledna 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2022 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2021. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 27. ledna 2022 v 15:15 hod na obvyklé místo "Partutovice drahy" a v 15:30 hod "Partutovice zastávka". Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Také dělají výměny kotlů na tuhá paliva emisní třídy 1. a 2. Termín revizí a kontrol se uskuteční v sobotu dne 19. února 2022, cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

                                                                                                          Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce