Informujeme občany, že se blíží termín vydání jízdních řádů pro rok 2023/2024 včetně celostátních změn od 10. 12. 2023.  Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které dopravci obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2023 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec  naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20230825-navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-10-12-2023. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2022/2023. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.V případě Vašich nových podnětů a připomínek žádáme o jejich zaslání do kanceláře OÚ Partutovice nejpozději do 8. 9. 2023.

 

Ve čtvrtek 31. srpna a 7. září 2023 bude obecní pohostinství uzavřeno.

 

 

 

 

           Petra Azabache

                                                                                              místostarostka obce