Hlášení rozhlasu (28. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 18. července 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2022. Tímto vás vyzýváme k jeho uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

SDH Partutovice si Vás dovoluje pozvat na 28. ročník netradiční hasičské soutěže „O putovní pohár Jana Klezly“, která se bude konat v pátek 15. července 2022 od 17:00 hod. v areálu hřiště v Hliníkách. Připraveno je pro Vás bohaté občerstvení. Přijďte se pobavit a podpořit svá domácí družstva k lepším výkonům.

 

Spolek seniorů Olšovec pořádá v neděli 17. července v Olšovci na Rybníčku od 15:00 do 19:00 hodin odpoledne s nejmenší slováckou dechovkou Šohaji, vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Farní společenství prosí ženy na úklid kostela v pátek 15. července ve 13:30.

 

V pátek 15. července 2022 bude obecní pohostinství uzavřeno. Současně informujeme, že otvírací dny jsou stanoveny na úterý, čtvrtek a pátek od 18.00.

 

Na základě stížností vlastníků lesů upozorňujeme na zakázané činnosti v lesích, zejména neoprávněnou těžbu dříví, sběr kamene a vjezd a stání s motorovými vozidly. Tyto činnosti jsou neoprávněné a budou ze strany vlastníků okamžitě hlášeny příslušným úřadům k prošetření.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce