Hlášení rozhlasu (21. týden roku 2022)

 

Informujeme všechny příznivce čistého životního prostředí, že akce „Ukliďme Partutovice“ v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se uskuteční v sobotu 28. května 2022. Sraz účastníků je v 9:00 u obecního úřadu. Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty. Drobné občerstvení bude zajištěno. 

 

Dámský spolek Partutovice pořádá v sobotu 28. května 2022 zájezd na Suchý vrch – Letohrad, pohodová turistika. Odjezd autobusu od zastávek v 7:00 hodin, členky DS zdarma, ostatní účastníci 350,- Kč. Informace o zájezdu a přihlášky přijímá paní Alena Kandlerová, tel.: 604 625 717.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 1. června do 20. srpna 2022. Přihlásit do turnaje se můžete do 28. května 2022 u pana Petra Pavelky nebo Zdeňka Lehnerta. Startovné je pro děti a dorost 50 Kč a pro ostatní 100 Kč. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

Informujeme občany, že v důsledku nadměrně zvýšené nákladní automobilové dopravy přes obce Olšovec a Partutovice v posledních měsících, která je zejména svou rychlostí nepřiměřená, byla ze strany obcí požádána Policie ČR o součinnost spočívající v pravidelné kontrole dodržování dopravních předpisů.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce