Hlášení rozhlasu (20. týden roku 2023)

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 19. května 2023 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci.

Hlášení rozhlasu (17. týden roku 2023)

Obec Partutovice pořádá setkání s projektantem a realizátorem „Kanalizace ČOV Partutovice“, na kterém budou podány informace o plánované výstavbě. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.4. 2023 v 17:00 v sále obecního úřadu. Na tomto setkání nebudou podávány konkrétní informace k individuálním kanalizačním přípojkám.