Upozorňujeme občany, že v pátek 27. ledna 2023 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za psa na rok 2023 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2022. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Informujeme občany, že se ve dnech 27. a 28. ledna 2023 koná 2. kolo volby prezidenta. V pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je sál Obecního úřadu Partutovice. Z tohoto důvodu bude v pátek obecní pohostinství uzavřeno.

 

Výbor Honebního společenstva Partutovice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 27. ledna 2023 v 18:00 v jídelně ZD Partutovice. Výbor tímto žádá všechny členy o dochvilnost. V prodejně ZD Partutovice nebo v kanceláři OÚ jsou k dispozici plné moci, které slouží k zastoupení členů, kteří se zasedání nemohou zúčastnit.

 

Soukromá firma ROKUP přijede v pátek 27. ledna 2023 v 7:45 hod. k prostředním Drahám, kde bude prodávat krmiva pro slepice a králíky 20 kg za 300 Kč. Dále vykupuje králičí kůže 25 Kč za kus.

 

 

                                                                                               Petra Azabache

                                                                                           místostarostka obce