Požadavky na obsah

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - partutovice.cz

Stav souladu

Webové stránky obce jsou částěčně v souladu s pravidly přístupnosti webu. Nový obsah je publikován tak, aby pravidlům maximálně vyhovoval, ale povinností provozovatele je i zvěřejňování dokumentů, které pravidla přístupnosti nesplňují. Typicky jde o dokumenty publikované na úřední desce pocházející od jiných původců, dokumenty vzniklé publikací výstupů ekonomických systémů. Některá starší fotoalba neobsahují alternativní popisy obrázků, podobně u odkazů na videozáznamy neobsahuje starší videozáznam titulky.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .ppt, .pptx a podobných). Zobrazení těchto dokumentů je možné ve většině běžně dostupných kancelářských balíků (například i volně dostupný LibreOffice). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Standarty a technologie webu

Webové stránky využívají technologii HTML5 a pro kaskádové styly CSS pro oddělení jednotlivých obsahových částí. Obsah webu je dostupný i na mobilních zařízeních s menší šířkou displeje. Použitá písma umožňují změnou nastavení velikosti zobrazení měnit i velikost písma v obsahové části.

Kontakt

V případě problémů s přístupností obsahu nebo zobrazením webu kontaktujte provozovatele webu