Jedenáct kilometrů severně od Hranic se na vítkovské vrchovině rozprostírá v nadmořské výšce 530 m.n.m. horská vesnička Partutovice. Nedaleko od ní, v lese Bejchlovci má v močálech svůj počátek potok Ludina, který se pak vlévá do Bečvy.

Počátky

Na přelomu 12. a 13. století se datují pověsti o založení osady Partutovice – původně Bartolovice – Bartolomějem, jehož bratři Jindřich a Dobeš založili nedaleké obce Jindřichov a Dobešov. Název obce se měnil od označení Partultovice, přes Bartotowicz až byl v roce 1905 nařízením zemského výboru ustálen jednotný název Bartelsdorf, Partutovice.

Středověk

První písemná zmínka o Partutovicích pochází z roku 1412. Po celý středověk byla obec součástí hranického panství, které náleželo téměř 300 let premonstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce. Klášter dával často panství do zástavy. Za česko-uherských válek v letech 1468 – 1471 však upadl do velké finanční tísně a tud힨 nebyl schopenn vyplatit Hranické panství ze zástavy. Novým majitelem se tedy stává roku 1475 Vilém z Pernštejna, známý budovatel rybníků a majitel panství helfštýnského.

Historické prameny uvádí, že v roce 1516 v osadě žije 28 usedlíků a dále, že ještě v roce 1530 mají Partutovičtí mlýn v Olšovci. Rod prodává panství Zdeňkovi Žampachovi z Potštejna, který poddané tak utiskoval, až se roku 1605 vzbouřili. Žampach panství přenechává roku 1609 Karlu Pergerovi z Pergu a ten Václavu Molu z Modřelic, který také utiskoval poddané. Pro účast na Stavovském povstání císař Ferdinand hranické panství zkonfiskoval a daroval Olomouckému biskupovi Františku Dittrichštejnovi. Tento rod je vlastnil až do roku 1858.

Třicátá léta – bez silnice a rádia

Teprve v roce 1930 byla postavena z Partutovic silnice na jih do Olšovce a na sever do Luboměře. Tehdy tady žilo 471 občanů české národnosti a jen 13 lidí národnosti neměcké. Z tohoto titulu zůstal vsi již jen český název. V té době neměla obec elektrifikaci, vodovod ani kanalizaci. Dokonce zde nebyl ani jediný radiopřijímač.

Tahanice za okupace

V roce 1938 se za demarkační čárou Velkoněmecké říše ocitlo pět českých obcí – kromě Partutovic i Střítež nad Ludinou, Jindřichov, Luboměř, Spálov a osada Heltínov. Po vleklých jednáních byli ještě v listopadu 1938 Partutovice, Jindřichov a Střítež n. L. vráceny republice.

Znak a prapor

Od roku 1997 má obec svůj znak a prapor. V zeleném štítě znaku je vyobrazena stříbrná růžice větrného mlýna přeložená zlatou Mikulášskou berlou jako připomínka zasvěcení místního kostela sv. Mikuláši. Na praporu je umístěn zelený list s bílým ondřejským křížem a v jeho středu žlutá Mikulášská berla.

 

Obyvatelstvo

V obci žije již dlouhodobě okolo 500 občanů. Pracovní příležitosti v místě poskytuje hlavně Zemědělské družstvo Partutovice, které jako jediné v okrese produkuje kvalitní uznanou sadbu brambor, a firma NOEL, která se zabývá výrobou nábytku. Dále v obci najdeme několik menších společností, živnostníků a šikovných řemeslníků, různé opraváře a další firmy. Většina místních však dojíždí za prací do nedalekých Hranic a okolí. Dopravní spojení místních zabezpečují hlavně autobusy. Na dopravní obslužnost doplácí OÚ Partutovice ročně částku 76 tisíc korun.

Občanská vybavenost

Na nákupy se v Partutovicích chodí do smíšeného zboží, které provozuje Zemědělské družstvo Partutovice. V obci je kadeřnictví, nechybí pohostinství, které již několik let zajišťuje samotná obec. Sezóně je pak možno využít občerstvení v "Kiosku U Větrného mlýna", zejména pak pro turisty a milovníky cykloturistiky. Službu praktického lékaře nám zajišťuje přímo v obci MUDr. Karla Hladíková. Pod správou obce je pálenice, kterou obec vybudovala z budovy MŠ. Možnost koupání nabízí nedaleké přírodní koupaliště – lom v Olšovci.

Spolky

Mezi aktivně činné spolky patří v obci Sbor dobrovolných hasičů, TJ Partutovice z.s., Dámský spolek Partutovice, Myslivecký spolek Partutovice a Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Partutovice.

Staré rody

Blahovi, Janíčkovi, Keclíkovi, Kandlerovi, Hýbnerovi, Voldánovi, Maršálkovi, Šindlerovi, Pešlovi, Brhlovi a Kubáčovi.