Hlášení rozhlasu (6. týden roku 2024)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za psa na rok 2024 a poplatek za vodné za 2. pololetí roku 2023. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

SDH Partutovice pořádá v sobotu 10. února 2024 tradiční vodění medvěda, sraz masek v 7:00 hod u hasičské zbrojnice.

 

Sdružení kominíků a topenářů bude v úterý 13. února provádět kontroly a čištění komínů  (dle zákonu č. 34/2016 Sb.) za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

V pátek 9. února 2024 bude obecní pohostinství uzavřeno.

 

Zemědělské družstvo Partutovice přijímá objednávky na krmnou řepu. Objednávka bude přijata, pokud objednatel uhradí 600,- Kč za 1 ar, což odpovídá dvěma řádkům řepy.  Objednávky a úhrady se přijímají v prodejně ZD od 8. do  29. února 2024.

 

                                                                            Petra Azabache

                                                                          místostarostka obce