Hlášení rozhlasu (29. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2022. Tímto vás vyzýváme k jeho uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce